เกี่ยวกับบริษัท
สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

       บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

    MGG INTER SECURITY GUARD CO., LTD. ESTABLISHED ON JANUARY 27, 1999 WITH THE REGISTER CAPITAL OF THB 5,000,000.00 MILLION, LOCATED AT 98/24 MIND HOF, ROMKLAO ROAD, KLONGSAM PRIVET, LATKRABANG, BANGKOK 10520 THAILAND.

 

     บริษัทฯ ได้เปิดกิจการงานรักษาความปลอดภัย โดยมุ่นเน้น และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ ยืนหยัด และเจริญเติบโตมาจวบจนปัจจุบันนี้ได้ ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่มอบให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

         THE COMPANY HAS ITS OWN SPECIFIC DUTIES AND OPERATIONS TO SERVE THE BEST SECURITY GUARD SERVICES TO PRIVATES AND GOVERNMENT SECTORS FOR THEIR SECURED LIFE AND PROPERTY IN THE LONG TERM.  PRESENTLY, WE GROWN IN THIS BUSINESS FIELD BY SINCERE TRUST OF OUR HONORABLE CLIENTS.

 

           บริษัทฯ พร้อมให้บริการ และพร้อมแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติ 3Q ดังนี้
WE PROVIDE THE CLIENTS THE BEST SERVICES AND EFFICIENCY SOLUTION FOR PROBLEM-SOLVING BASED ON
THE 3Q AS THE FOLLOWS:

 

QUALITY POLICY
นโยบายเชิงคุณภาพ

 

QUALIFIED & CONSISTENT BUSINESS SERVICES BY ALL CLIENTS 
มั่นใจในธุรกิจ และการให้บริการ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในทุกระดับชั้น    

 

QUICK OPERATION BY EXPERT TEAMS
ปฏิบัติงานด้วยความฉับไว โดยทีมผู้เชี่ยวชาญงานด้านรักษาความปลอดภัย