การฝึกอบรม
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน รปภ.
  ชุดมาตรฐานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชาย / หญิง ...More
 • อบรมประจำปี 2561
  อบรมประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน รปภ.ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน2562ณ สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย "เอ็มจีจี" เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...More
 • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน
  การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน จิตวิทยาในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการแก้ผู้ว่าจ้างและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้...More
 • การให้บริการแบบมืออาชีพ
  ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้น ยากยิ่งกว่าเราจึงไม่เคยหยุดยั้งสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นพนักงานคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สำหรับเรา หน้าที่รักษาความปลอดภัยคือภารกิจ อันทรงเกียรติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง ต้องมีความพร้อม ทั้งกายและจิตใจ เพราะเราตระหนักดีว่า เมื่อลูกค้าเลือกเรา นั่นหมายถึงการมอบความไว้วางใจให้...More
 • การป้องกันตัว
  การป้องกันตัวในระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นยุทธวิธีการต่อสู้ในเชิงป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน และในขณะที่ผู้ไม่หวังดี หรือผู้ร้ายเข้ามาประชิดตัว มากกว่าการปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยามปกติ ซึ่งอาจเกิดการต่อสู้กัน อันจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ได้ บริษัทฯ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง จึงได้จัดคอร์สฝึกอบรมการป้องกันตัวให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย...More
 • การฝึกอบรม จป. ผู้บริการดับเพลิง
  การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหมด5วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่20-25กุมภาพันธ์2559ในการฝึกอบรม จป. ดับเพลิงครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมกันอย่างคับคั่ง หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมฯ แล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้เป็นเกียรติแก่ทุกท่าน เพื่อแสดงว่า ท่านผู้บริหารเหล่านั้นได้ผ่...More
 • การอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1
  ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC)ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครูฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดควา...More