ติดต่อเรา

 

MGG INTER SECURITY GUARD COMPANY LIMITED

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

98/24 MIND HOF HOME OFFICE, ROMKLAO ROAD, KLONGSAM PRAVET, LATKRABANG, BANGKOK 10520

สายตรง :  คุณนิพนธ์  อ่อนสี (MD) โทร. 097-989-2928  

ออฟฟิศ
โทรศัพท์ +662-136-4637-9
แฟกซ์ +662-136-4636
Email:
nipon@mgginter.com, marketing@mgginter.com
Website: www.mgginter.com