อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

                                     

        อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Security Equipment) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้สำหรับการให้บริการรักษาความปลอดภัย และจัดจำหน่ายในปัจจุบัน มีหลายชนิด หลายรายการ อุปกรณ์บางชนิด นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ดังนั้น อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จึงมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คุณสมบัติ และชนิดของอุปกรณ์นั้น ๆ อาทิ นาฬิกายาม (การ์ดทัวร์-สำหรับเดินตรวจตราภายในหน่วยงาน)  เครื่องบันทึกบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออก (ระบบออนไลน์-ใช้ควบคุมด้วย Application ติดตั้งไว้ในแท็บเล็ท-มือถือ) เครื่องสแกน NFC (ระบบออนไลน์-ใช้งานคล้ายกับเครื่องการ์ดทัวร์) วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie) เครื่องสะแกนโลหะ (สำหรับตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก) เครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องวัดไข้ กล้องวงจรปิด (กล้องเดี่ยว และกล้องชุด) ไม้แขนกั้น แผงกั้นจราจร กรวยยางจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ รปภ. พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด ที่ใช้ประจำวัน และชุดประจำกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน กระบองดิ้ว กระบองไฟ รองเท้าบูธ กุญแจมือ ไฟฉาย ฯลฯ 

 

                 

    ICOM 80FX         MS MARSHALL           BENISON 86               FUJITEL                  HYT                   ICOM                 SENDER

 

1. วิทยุสื่อสาร Walki Talki มีหลายรุ่น หลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกสรร โดยเฉพาะรุ่น MS MARSHAL, HYT, FUJITEL, BENISON, SENDER และ ICOM C80FX มีกำลังวัตต์ตั้งแต่ 5 W ขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับการพกพาติดตัว เพื่อติดต่อกันในระยะไกล โดยเฉพาะใช้สำหรับสื่อสารระหว่างพนักงาน รปภ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ป้อมหน้ากับพนักงาน รปภ. ที่อยู่ป้อมหลัง นอกจากนั้นยังใช้สื่อสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้อย่างคล่องตัว  บางรุ่นเหมาะสำหรับใช้งานในตึกสูง ที่ต้องการสัญญาณอันคมชัด มีสมรรถนะอันทรงพลัง ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกัน

 

 

           ในส่วนของวิทยุแม่ข่าย หรือ โมบายรุ่น ALINCO จะมีกำลังวัตต์ตั้งแต่ 35-55W ขึ้นไปอยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วยให้วิทยุลูกข่ายที่มีกำลังวัตต์น้อย ใช้งานได้กว้างไกลในรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่า ให้ความคมชัด เหมาะสำหรับใช้งานในหมู่บ้านขนาดใหญ่ และตึกสูงหลาย ๆ ตึกที่มีจุดอับ ส่งสัญญาณคลื่นความถี่ไปที่เครื่องลูกข่าย ให้สัญญาณชัดเจน                                                                                                                 

 

2.  เครื่องสแกนโลหะ / ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย / ระบบสัญญาณแจ้งเตือนขโมย

         2.1. เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น Supper Scanner เหมาะสำหรับตรวจจับวัตถุต้องสงสัยภายในร่างกายของผู้มาติดต่อหน่วยงาน หรือพนักงานที่พักเบรค และ 

                เลิกงานตามเวลา ความสามารถในการตรวจจับวัตถุชิ้นเล็กสุด วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 5 มิล

         2.2. ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นระบบธรรมดา ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน หน่วยงานราชการ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้คู่กับเครื่อง

                 เพื่อส่งสัญญาณ นำไปติดตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ของอาคาร เป็นสินค้านำเข้าจากยุโรป

         2.3. ระบบสัญญาณแจ้งเตือนขโมย แบบไร้สาย มาพร้อมกับฟังก์ชั้นที่ยอดเยี่ยม กรณีมีผู้บุกรุก มีการงัดแงะประตู หน้าต่าง เครื่องจะทำงานทันที และเช็คได้

                 จากระยะไกลในระบบออนไลน์บนมือถือ และมีเซ็นเซอร์จากส่วนกลางส่งรายงานให้ทราบ เป็นสินค้านำเข้าจากจีน 

                

 

                                                        

                                              GT-9                                                                         TSWG-1

 

3.  ระบบนาฬิกายาม, การ์ด ทัวร์ (Patrolling Guard Tour System) เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการตรวจเช็คเวลาในการลาดตระเวน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน เพื่อป้องกันไม่ใช้พนักงาน รปภ. หลับยาม  รุ่นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย TSWG-, GT-9 และ GT-11 โดยผู้ว่าจ้างสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาจัดทำรายงานเป็นไฟล์ EXCEL ได้สะดวก รวดเร็ว มีคอลัมน์ หรือตารางสวยงาน และอ่านง่าย นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เป็นไม้กระบองไฟ แขวนไว้ข้างกาย หรือใช้ถือไว้ ขณะใช้งานจราจรในยามค่ำคืน เพราะสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้สะดวก และจัดเก็บได้ง่าย 

 

          

          

 

 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ประจำ และมักจะเห็นอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ไม้แขนกั้น (หรือไม้กระดก) ติดตั้งที่ป้อมยาม ความยาว 4 เมตร, แผงกั้นจราจรแบบตั้ง และแบบล้อเลื่อน ขนาด 1 เมตร., 1.5 เมตร และ 2 เมตร, กรวยยางจราจร ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 50 ซม., 70 ซม. และ 80 ซม. แผงเสียบบัตรผู้มาติดต่อ (Visitor Panel) เสื้อจราจรสะท้อนแสง ที่พนักงาน รปภ. จำเป็นจะต้องสวมใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา เสื้อกันฝนแบบโอเวอร์โค้ท เหมาะสำหรับใช้งานในหน้าฝน ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในยามวิกาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินตรวจตรา ได้แก่ไฟฉายชนิดพกพา และชนิดแบบถือมีให้เลือกใช้ตามต้องการ  

 

 

                   

 

 

5. ถังดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ซึ่งจะขาดเสียมิได้ ทุกหน่วยงานของผู้ว่าจ้างจะต้องมีถังดับเพลิงแขวนไว้ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตราย อันเกิดจากเพลิงไหม้ได้ มีไว้พร้อมใช้ตลอดเวลา  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย มีอยู่ 6 ชนิด ด้วยกัน ประกอบด้วย

        5.1. เครื่องดับเพลิง ชนิดกรดโซดา (Soda Acid)

        5.2. เครื่องดับเพลิง ชนิดฟองโฟม (Foam) หรือน้ำผสมสาร (Water Base)

        5.3. เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำสะสมแรงดัน (Water Pressure)

        5.4. เครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Carbondioxide) or หรือ ซีโอทู CO2

        5.5. เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)

        5.6. เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮาโรตรอน  (Harotron)

        เครื่องดับเพลิงแต่ละชนิด จะใช้ดับไปตามประเภท หรือ Class A-B-C-D ซึ่ง วิธีการดับเพลิงขั้นเบสิก มักใช้กันมี 4 ขั้นตอน คือ "ดัง ปลด กด ส่าย"

 

            

                          

 

6. ชุดกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) มีชุด กล้อง 1 ตัว 4 ตัว 8 ตัว และ 16 ตัว ให้ภาพคมชัด ระดับ 2 ล้านพิกเซล มีกล่องบันทึกภาพแบบใช้งานง่าย มาพร้อมกับ HDD ความจุ 500GM - 1T สามารถเก็บข้อมูลได้นานถึง 20-30 วัน เหมาะสำหรับใช้ป้องกันขโมย แจ้งเตือนภัยได้ทันที ทั้งภาพ และเสียง สามารถดูภาพบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ โดยเลือกวันที่ และเวลาได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถดูภาพเคลื่อนไหวทางโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น เช่น iPhone, Samsung, Oppo ฯลฯ ผ่านอินเตอร์เนทได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทันยุคทันสมัยไม่ตกเทรน

 

                             

 

 

 

 

7.  เครื่องบันทึกบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออก รุ่น TSWG-VSM-3 (Visitor Management System) ด้วยแท็บเล็ต และ มือถือ มาพร้อมเครื่องปริ้นสลิป Epson Thermal ระบบความร้อน เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และควบคุมบุคคล และยานพาหนะเข้า-ออก ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ เครื่องแลกบัตร 2 แบบ ใช้ระบบทัชสกรีน (Touch Screen) มีเมนูให้เลือกใช้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบง่าย และสะดวก ไม่ต้องบันทึกลงในสมุดรายงานเหมือนแต่ก่อนที่เคยปฏิบัติมา พร้อมเซฟข้อมูลลงเครื่อง และสามารถดาวโหลดไปปรินท์รายงานได้ทันท

          

 

 

 

     

 

8.  เครื่องสแกน NFC TAG (สแกนด้วย QR CODE) 

       ปัจจุบัน จะพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ มักต้องการให้ พนักงาน รปภ. ใช้อุปกรณ์สแกนจุดตรวจในหน่วยงานของตน เพื่อรายงานการเดินตรวจในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ MOS หรือ นาฬิกายาม ซึ่งมีใช้ทั้งระบบธรรมดา (Guard Tour) และระบบออนไลน์ (Cloud Guard) แต่ระบบออนไลน์ ยังไม่แพร่หลาย และในอนาคตอันใกล้ ทางบริษัท เอ็มจีจีฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานให้บริการ รปภ. จึงได้พัฒนา และนำระบบใหม่เป็น QR CODE มาใช้ โดยมี NFC TAG เป็นตัวรองรับการสแกนจุด เพื่อทดลองใช้กับหน่วยงานของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการรายงานของพนักงาน รปภ. และของสายตรวจ ที่ต้องจดบันทึกในสมุดเพียงอย่างเดียว ให้หันมาใช้ระบบนี้รายงานเสริม  โดยเฉพาะ พนักงาน รปภ. ที่รับผิดชอบอยู่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องส่งรายงานการตรวจตรา ให้ลูกค้าทราบทันที แบบ REAL TIME จำต้องนำระบบนี้เข้ามาช่วยรายงาน สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ และการรายงานในระบบ NFC TAG QR CODE จะคล้าย ๆ กับ Guard Tour และ Cloud Guard ดังกล่าว ด้วยระบบที่พัฒนาใหม่  ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้ในหลาย ๆ จุด และการใช้งานรวดเร็วกว่ามาก เช่น

       - ใช้ตัวอ่าน/สแกน QR CODE จากระบบไลน์ บนมือถือ

       - ใช้  NFC TAG ความหนาขนาด 0.30 มิล ที่มีสัญญาณรับ RIF และนำไปติดไว้ยังจุดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

       - รายงานแบบ REAL TIME โดยสแกนจุดตรวจจากตัวอ่านบนมือถือ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในระบบ ส่งให้ลูกค้าอ่านได้ทันที

       - สามารถใช้มือถือถ่ายรูปเหตุการณ์ สถานที่ และแนบไฟล์ไปกับบันทึกรายงานได้ทันที

       - มีความคล่องตัวในการใช้งาน ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ และพัฒนาการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

       - สามารถเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานได้ และปริ้นท์รายงานได้เป็นคอลัมน์ เรียกว่ามีหลังบ้านไว้คอยตรวจสอบ

       - เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมจุดตรวจได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน 

         

 

     

   

 

9.  เครื่องวัดไข้ Infrared Thermometer รุ่น DT-886C (นำเข้า)

       เป็นเครื่องวัดไข้ด้วยระบบดิจิตอล โดยจำแนกสีตามระดับอุณหภูมิของร่างกาย เช่น

       -สีเขียว  อุณหภูมิปกติ

       -สีเหลือง อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น

       -สีส้ม อุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังไม่เป็นไข้

       -สีแดง เป็นไข้ 

 

 

10.  เครื่องวัดไข้ Infrared Thermometer รุ่น K3 PRO (นำเข้า)

       เป็นเครื่องวัดไข้ด้วยระบบดิจิตอล ติดผนัง หรือใช้ขาตั้ง ไม่ต้องสัมผัส วิธีใช้งาน

      12.1. เพียงยกมือ ไม่ต้องสัมผัส เครื่องจะอ่านค่าอุณภูมิให้ทันที

      12.2. มีเสียง และไฟ LED แจ้งเตือนให้ทราบ

              -ถ้าอุณหภูมิปกติ จะโชว์ตัวเลขพร้อม ระดับอุณภูมิ 36+ องศา ผลคือไม่มีไข้

              -ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาขึ้นไป จะโชว์ตัวเลขพร้อมแถบสีแดง ผลคือมีไข้

       12.3. มีสาย USB และ Adapter สำหรับจ่ายไฟ หรือใช้ถ่านไฟแบบ AA ได้

 

                                                  

                                          MYA-3                                                      CMI681s

 

11.  เครื่องสแกนนิ้วมือ (Fingerprint/Scan) เหมาะสำหรับใช้สแกนนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาทำงาน ของพนักงานออฟฟิศ พนักงาน รปภ. และ

       บุคคลทั่วไปในหน่วยงานราชการ และเอกชน เครื่องสแกนนิ้วมือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้งาน ดังนี้

             13.1. เครื่องสแกนนิ้วมือ แบบธรรมดา รุ่น MYA-3 บันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน ไม่ต้องมีโปรแกรมใช้งาน อัพโหลดข้อมูล

                     ด้วย USB นำมาลงคอมฯ เพื่อรายงานได้

             13.2. เครื่องสแกนนิ้วมือ ระบบ LAN รุ่น CMI681s บันทึกเวลาเข้า-ออก โดยใช้สาย LAN เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ และมีโปรแกรม

                     การใช้งานพ่วงกับระบบ Payroll ได้

             13.3. เครื่องสแกนนิ้วมือ ระบบ Access Control รุ่น CMI681s  บันทึกเวลาเข้า-ออก โดยใช้เป็นระบบเปิด-ปิด ประตู + LAN

                     เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ใช้อุปกรณ์ติดตั้งระบบเพิ่มที่ประตู และมีโปรแกรมการใช้งาน พ่วงกับระบบ Payroll ได้

 

 

             

 

 

12.  เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน รปภ.

        บริษัทฯ ใช้เครื่องพิมพ์บัตรพนักงานที่ทันสมัย พิมพ์ด้วยระบบความร้อน ด้วยดีไซน์อันสวยงามหลากหลายรูปแบบ สามารถเพิ่ม QR Code

        บนบัตร เพื่ออ่านค่าสลิปเงินเดือนของพนักงานได้ นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส รุ่น EVOLIS PRIMACY ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด ดังนี้

              14.1  เครื่องพิมพ์บัตรด้วยความร้อน รุ่น EVOLIS PRIMACY SIGLE SIZE EXPERT WITH LCD SCREEN 

              14.2. ริบบอน 4 สี 1 ม้วน พิมพ์บัตรได้ 300 ใบ และริบบอนขาวดำ 1 ม้วน พิมพ์บัตรได้ 2000 ใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

                      และจำนวนบัตร

              14.3. บัตรแข็ง PVC CARD ขนาดความหนา 0.76 มม. (สำหรับทำบัตรพนักงาน), ขนาดความหนา 0.58 มม. สำหรับนามบัตร และ

                      บัตรทั่วไปที่ไม่เน้นเรื่องสี

              14.4. โปรแกรม (SOFTWARE) สำหรับใช้พิมพ์บัตรพนักงานโดยเฉพาะ และนำเข้ามาพร้อมเครื่อง บัตรแข็งสีขาวชนิดอื่น ๆ ไม่

                       สามารถใช้ร่วมกันได้