BEYOND SECURITY
กิจกรรมของบริษัท อ่านทั้งหมด
14 Jun, 2016 อบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝ...

อ่านต่อ..
14 Jun, 2016 การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิง

การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้เงหมด 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันท...

อ่านต่อ..
19 Mar, 2016 งานสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต

การสัมมนาพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์2559จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งปร...

อ่านต่อ..
การบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรม จป. ผู้บริการดับเพลิง

การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหมด5วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่20-25กุมภาพันธ์2559ในการฝึกอบรม จป. ดับเพ...

อ่านต่อ..
การอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC)ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27พฤษ...

อ่านต่อ..
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มจีจี อิน...

อ่านต่อ..
ชุดเครื่องแบบพนักงาน รปภ.

ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย / หญิง ชุดหัวหน้าหน่วย ชุดสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ ชุดควบค...

อ่านต่อ..
สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการ ฯ
สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น