BEYOND SECURITY
กิจกรรมของบริษัท อ่านทั้งหมด
19 Mar, 2016 งานสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต

การสัมมนาพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์2559จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งปร...

อ่านต่อ..
16 Nov, 2015 การสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต

การสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ... ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งปร...

อ่านต่อ..
16 Nov, 2015 การสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

การสัมมนา พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 จัดโดย ดร. อาจารย์สังคม สายท...

อ่านต่อ..
การบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มจีจี อิน...

อ่านต่อ..
ชุดเครื่องแบบพนักงาน รปภ.

ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย / หญิง ชุดหัวหน้าหน่วย ชุดสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ ชุดควบค...

อ่านต่อ..
การให้บริการแบบมืออาชีพ

ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้น ยากยิ่งกว่าเราจึงไม่เคยหยุดยั้งสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นพนักงานคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบ...

อ่านต่อ..
การป้องกันตัว

การป้องกันตัวในระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นยุทธวิธีการต่อสู้ในเชิงป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน และในขณะที่ผู้ไม่หวังดี หรือผู้ร้ายเข้ามาประชิดตัว มากกว่าการปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยจากเหตุ...

อ่านต่อ..
สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการ ฯ
สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น