กิจกรรมของบริษัท
 • งานครบรอบ 20 บริษัท
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท บริหารงานโดย ท่านนิพนธ์ อ่อนสีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เนื่องในปีพ.ศ. 2562...More
 • การฝึกอบรมประจำปี 2562
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ของบริษัทฯ ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความรับผิดชอบและเพิ่มทักษะในการทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย ให้กับพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก...More
 • งานทำบุญปีใหม่บริษัท 2563
  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช2563และเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในดำเนินธุรกิจของบริษัทแม่ และบริษัทในเครือสืบต่อไปทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา โดยได้อาราธนาพระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเ...More
 • งานเปิดป้ายสถานฝึกอบรมฯ เอ็มจีจี
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้ทำพิธีเปิดป้าย สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย "เอ็มจีจี" ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดป้ายสถานฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านประธานที่ปรึกษา ท่าน พลโท ดร. ช...More
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี รุ่นที่ 1
  สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มาย์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย นายนิพนธ์ อ่อนสีผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมได้จัดให้มีการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 และจบหลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนีั ทางสถานฝึกอบรมฯ ได้เรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษาของบริษั...More
 • การฝึกอบรมประจำปี 2560
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มี "การฝึกอบรมประจำปี 2560" ซึ่งเป็นการอบรมครั้งใหญ่ในรอบปี ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในหลักสูตร "การพัฒนา และการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" ซึ่งกำหนดมีขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ได้แก่ท่านดร. สังคม สายทอง และวิทยากรภายใ...More
 • การประชุมเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรม รปภ.
  การประชุมเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย (ภาคเอกชน) จัดโดย คณะกรรมการของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สโมรสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในงานนี้มีสมาชิกระดับผู้บริหาร กรรมการสมาคมมาร่วมงานมากกว่า 100 ท่าน มีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดตั้งศูนยฝึกอบรมให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยทุกท่านต่างได้รับความรู้กันอย...More
 • อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดได้เรียนเชิญ นายแพทย์พว. พนมกรณ์ แสงอรุณ หรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปว่า"ครูเสือ" มาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้ความรู้ในด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID) ตามหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน 50 นาย ซึ่งถือเป็นรุ่น...More
 • งานทำบุญบริษัท
  งานทำบุญเลี้ยงพระเพล ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ในการทำบุญประจำปีนี้ ทางบริษัทฯ โดย คุณนิพนธ์ อ่อนสี ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และสำหรับปีนี้ ได้เชิญแขก...More
 • งานสัมมนา 5 สมาคม
  งานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งล่าสุด เรื่อง "สู่ทางล้ม ทางรอด ของผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย"ภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่สโมสรรถไฟ หัวลำโพง กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือจาก 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้ประกอบวิชาชี...More
 • งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
  กฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ได้ฤกษ์มงคลประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559ณวัดเหล่าเดิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกโดยมี ท่านพระครูบวรธรรมวัฒน์ (วินัย มหาปัญโญ) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต 1 เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ คุณแม่ดวงแดน อ่อนสี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ และญาติ...More
 • การฝึกอบรมประจำปี 2559
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดได้จัดให้มีการฝึกอบรมประจำปี2559ขึ้น เมื่อวันที่6สิงหาคม2559เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง"การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย"พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.สังคม ส...More
 • อบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1
  ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครูฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดคว...More
 • ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเปิดบริษัทใหม่
  ในนามของ บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยนายนิพนธ์ อ่อนสี กรรมการผู้จัดการ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัท และห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อน ๆ และญาติมิตรทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดป้ายบริษัทใหม่ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่า...More
 • การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิง
  การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้เงหมด 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2559 ในการฝึกอบรม จป. ดับเพลิงครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมกันอย่างคับคั่ง หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมฯ แล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้เป็นเกียรติแก่ทุกท่าน เพื่อแสดงว่า ท่านผู้บริหารเหล่านั...More
 • งานสัมมนา พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต
  การสัมมนาพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558ณ สโมสรทหารบก-วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์2559จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยมีท่านดร. วัชรพล บุษมงคลนายกสมาคมฯ เป็นแม่งาน ท่านดร. ศุภณัฐ ดอนจันทร์เป็นวิยากร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มากกว่า500คน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่ว...More
 • การฝึกอบรมประจำปี 2558
  บริษัทฯ ได้จัดให้มี การฝึกอบรมประจำปี 2558 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การฝึกอบรมพนักงาน โดย อาจารย์ ดร.สังคม สายทอง ครูใหญ่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทอง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้เมตตามาให้การอบรม เพื่อ "พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน" และให้ทุกคนได้รู้จักนำเอา "จ...More
 • งานเปิดป้ายบริษัทในเครือ
  งานเปิดตัว บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด 29 มกราคม 2558 สำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร 0-2136-4637-9 บริษัทฯ ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าหลัก ๆ ของเราในอัตราพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจจะใช้บริการของเรา บริษัทฯ ยินดี และพร้อมให้บริการในทุก ๆ ด้าน ...More