กิจกรรมของบริษัท
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

          มาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย (SSAT) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในการประชุมใหญ่ และการสัมมนาครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ และบริษัทรักษาความปลอดภัยในฐานะที่เป็นสมาชิก ให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

 

           บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพ ได้รับเกียรติ โดยได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ "ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูง ประจำปี 2565"