กิจกรรมของบริษัท
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

   

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย บราโว่ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคบีพี 888 อินเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอส ซี ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด และองค์กรต่างประเทศ LMS CERTIFICATION LIMITED, GREAT MANCHESTER, ENGLAND เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2565 และได้ทำพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2565

 

            ในนามของประธานกรรมการ และประธานกรรมการฝ่ายบริหาร ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ รู้สึกปลื้มปีติยินดี และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ จากการสร้างสรรค์ผลงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ให้งานบริการด้านรักษาความปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งหวังให้บริษัทฯ คอยควบคุม ดูแล รักษาชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงาน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด อย่างสม่ำเสมอ และตลอดไป 

 

 

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

จาก INTERNATIONAL CERTIFICATION BODIED (CB)

ISO 9001:2015

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย บราโว่ โซลูชั่น จำกัด

 

 

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เคบีพี 888 อินเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

ใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

จาก CB Representative in Thailand

ISO 9001:2015

MGG INTER, SECURITY BRAVO, KBP 88 INTER