การฝึกอบรม
การให้บริการแบบมืออาชีพ

 

           ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้น ยากยิ่งกว่าเราจึงไม่เคยหยุดยั้งสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นพนักงานคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

 

 

          สำหรับเรา หน้าที่รักษาความปลอดภัยคือภารกิจ อันทรงเกียรติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง ต้องมีความพร้อม ทั้งกายและจิตใจ เพราะเราตระหนักดีว่า เมื่อลูกค้าเลือกเรา นั่นหมายถึงการมอบความไว้วางใจให้กับเรา เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเทและพัฒนาทุกด้าน เพื่อมอบการให้บริการด้านดูแล รักษาความปลอดภัยที่ทั้งทรงคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

 

          For us, Security Guard is our honor job that comes with high responsibilities and physical and mental readiness. Because we realize that our Clients choose us means they trust, we intend to do our best to develop in every aspect so as to give high quality and effective services