รายชื่อผู้ใช้บริการ
บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเซีย จำกัด
บางปลา บางพลี สมุทรปราการ