รายชื่อผู้ใช้บริการ
บริษัท ยามโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม บางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ