BEYOND SECURITY
กิจกรรมของบริษัท อ่านทั้งหมด
14 Sep, 2016 อบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝ...

อ่านต่อ..
14 Sep, 2016 ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเปิดบริษัทใหม่

ในนามของ บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยนายนิพนธ์ อ่อนสี กรรมการผู้จัดการ ขอขอบพระคุณ...

อ่านต่อ..
24 Aug, 2016 การฝึกอบรมประจำปี 2559

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดได้จัดให้มีการฝึกอบรมประจำปี2559ขึ้น เมื่อวันที่6สิงหาคม2559เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ แล...

อ่านต่อ..
การบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอ...

อ่านต่อ..
การฝึกอบรมประจำปี 2559

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มี การฝึกอบรมประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของกรมแรงงาน กระทรวงมห...

อ่านต่อ..
การฝึกอบรม จป. ผู้บริการดับเพลิง

การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหมด5วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่20-25กุมภาพันธ์2559ในการฝึกอบรม จป. ดับเพ...

อ่านต่อ..
การอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC)ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27พฤษ...

อ่านต่อ..
สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการ ฯ
สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น