BEYOND SECURITY
กิจกรรมของบริษัท อ่านทั้งหมด
24 Aug, 2016 การฝึกอบรมประจำปี 2559

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดได้จัดให้มีการฝึกอบรมประจำปี2559ขึ้น เมื่อวันที่6สิงหาคม2559เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ แล...

อ่านต่อ..
14 Jun, 2016 อบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝ...

อ่านต่อ..
14 Jun, 2016 การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิง

การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้เงหมด 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันท...

อ่านต่อ..
การบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมประจำปี 2559

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มี การฝึกอบรมประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของกรมแรงงาน กระทรวงมห...

อ่านต่อ..
การฝึกอบรม จป. ผู้บริการดับเพลิง

การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิงได้จัดให้มีขึ้น ณศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหมด5วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่20-25กุมภาพันธ์2559ในการฝึกอบรม จป. ดับเพ...

อ่านต่อ..
การอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC)ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27พฤษ...

อ่านต่อ..
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็มจีจี อิน...

อ่านต่อ..
สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการ ฯ
สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น